Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/iabulygin/domains/biomix.site/public_html/bius/cz/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
BIUS | Ускоритель биологических процессов

Bio-Akcelerator «BIUS»

Používá se k biologickému čištění odpadních vod, likvidaci biologického a organického odpadu, okamžité likvidaci nepříjemných pachů, produkovaných člověkem a chovnou drůbeží či zvířaty, k odstranění ropy a ropných výrobků, znečišťujících vodní nádrže a půdu, k odstranění organických nečistot.

Oblast použití

Bio-akcelerator «BIUS» zaručuje vynikajici výsledky při použití:

V průmyslových a městských úpravnách vod při aeraci a v jednotkách mechanické dehydratace

K odstraňování nepříjemných pachů, omezení usazenin, snížení nákladů na aeraci.

Při zpracování prostor vepřínů a drůbežáren

Při odstraňování pachů, zpracování a zlepšení biologické bezpečnosti hnoje a trusu.

V rostlinářství ve sklenících a při hydroponickém pěstování

Ke snížení onemocnění rostlin a zlepšení stravitelnosti půdních výživných látek kořeny rostlin.

K čištění vodních nádrží a sanaci půdy znečištěné ropou

V mlékárenském a masném průmyslu, v kuchyních restaurací a kavárnách při mytí podlah a pracovních ploch

Při rozkladu tukového a bílkovinového odpadu.

Bioplynove stanice

Bio-organické akceleratory zrychlují anaerobní digesci v 3krat a umožňují zvýšit produkci bio-metanu do 50 % při současném snížení vyloučeného pevného podílu až o 30 %

V mechanických provozech a servisních střediskách

K mytí pevných ploch, podlah a stěn při odstranění olejů a mazadel.

Skládky a zařízení na zpracování odpadků

Pro eliminaci zápachu.

Jatka a porážkou závod

Pro likvidaci odpadu.

Rybářské farmy

Pro růst ryb, snížení zatěžování vodních útvarů, zlepšení akvakultury, čištění filtrů, odstraňování minerálních pevných usazenin v zařízeních.

Více aplikací

Struktura Bio-Akcelerator «BIUS»

Bio-akcelerator je směs enzymů a živin, včetně minerálních látek a vitaminů, nezbytná pro růst a zpracování odpadů mikroorganismy. Krátké peptidy přítomné v našem přípravku ve vysoké koncentraci poskytují emulgační vlastnosti a zvyšují dostupnost odpadu pro jejich zpracování enzymy. «BIUS» velmi rychle mění koloidní vlastnosti odpadu, což vede k téměř okamžitému vymizení nepříjemného zápachu.

Bio-Akcelerator «BIUS» poskytuje

Okamžité odstranění thyolového, sirovodíkového, čpavkového pachu

Rychlé zásobování buněk mikroorganizmů kyslíkem

Citelné zlepšení metabolizmu aborigenních bakterií

Likvidaci molekulárních vazeb tuků, olejů a mazadel

Zrychlení a zlepšení anaerobní digesce

Odstranění minerálních usazenin z nádrží, potrubí a filtrů

Odstranění biofilmů a prevenci biologického znečištění

Omezuje výskyt dehydratovaného kalu či usazenin

Působení

Působení bioakceleratorů v organickém prostředí je založeno na spojení tří synergických funkcí, potřebných k optimalizaci celého průběhu zpracování bioodpadu, čištění znečištěných vodních nádrží a řešení ekologických otázek:

1. Fermentace/kvašení

2. Rozpuštění/štěpení tuků

3. Zásobování aerobů kyslíkem

Fermentace/kvašení

Fermentace je látková výměna (metabolizmus) u bakterií. Jako akcelerátor látkové výměny jsou používány fermenty, odstraňující tuky a bílkoviny pomocí mikroorganizmů. Rozštěpené bílkoviny jsou hlavním zdrojem thyolů (merkaptanů), sirovodíku a čpavku. Fermentace je jinak nazývána kvašením, tj. rychlým množením bakterií. Alkalické (metanové) kvašení jako způsob anaerobního dýchání některých druhů bakterií je používáno k čištění odpadních vod v potravinářském a papírenském průmyslu, k fermentaci zbytkového aktivního kalu.

Rozpuštění/štěpení tuků

Štěpení tuků je hydrolytické rozštěpení esterových vazeb mezi glycerínem a mastnými kyselinami pomocí nespecifické extrakce. Fermentové štěpení organického znečištění obsaženými snadno stravitelnými bakteriemi je též nazýváno beta-oxidací, tj. metabolickou degradací mastných kyselin. Tato metoda se používá zejména k rozkladu organického znečištění na jednotlivé složky. Umožňuje vyřešit problém nerozpustného odpadu, tj. mazadel, olejů a tuků.

Zásobování aerobů kyslíkem

Sycení kyslíkem, zvyšující podíl rozpuštěného kyslíku, zlepšuje oxidaci organických sloučenin a dodává aerobům kyslík. Bioakceleratory mění fyzikální ukazatele rozpuštěného kyslíku, zrychlují množení bakterií čímž zlepšují biologické odstranění organického znečištění. Oxidace úzce souvisí s buněčným dýcháním a ovlivňuje veškeré aerobní a anaerobní biologické procesy.

Vysoký účinek

Významné zlepšení bio-organické likvidace organického znečištění je dáno především rychlejší oxidací a podstatným zrychlením metabolizmu aerobů a anaerobů.

Výsledky aplikace bioakcelerátoru jsou okamžité a účinek předčí veškerá očekávání. Bioakcelerátor účinkuje ihned po aplikaci do prostředí. Rychlost oxidace organického odpadu je mnohonásobně vyšší. Díky katalytickým vlastnostem dochází k náhlé fermentaci anaerobů a aerobního metabolizmu, vedoucí k prudkému množení mikroorganizmů a zvýšení jejich aktivity. Toto nutně vede k hromadné spotřebě bílkovin, aminokyselin, tuků a organických látek a značně omezuje jejich počet a vylučování nepříjemných pachů.

 
 

Recenze na Bio-Akcelerator «BIUS»

Chtěli bychom poznamenat, že po zpracování se zápach zmizel a následně se nevrátil. Organický domácí odpad a hnůj po míchání a aplikaci přípravku bius se aktivně kompostovali.

Doporučení

OOO «KORAL»

Ivanov V.N. | Hlavní technolog

Po použití biocatalyzéru na kejdu zápach zmizel, chtějeme označit otevřený a jasný přístup k řešení problémů.

Doporučení

OOO «VYCHODNI»

Vostrikov S.M | Správce pozemků

Po použití biokatalizatoru zápach zmizel objem srážek se snížil, třída nebezpečnosti se změnila.

Doporučení

OOO «DÁLNICE»

Luchnikova A.M. | Hlavni Ekologie

ZÍSKÁTE KONZULTACE

ZÍSKÁTE KONZULTACE

Заказать звонок